MooinuKlachtenprocedure

Als je niet tevreden bent over onze dienstverlening of een klacht hebt dan zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan en te kijken hoe we samen de klacht kunnen oplossen. Wat kun je doen?

In geval van een klacht kun je een e-mail sturen naar info@mooinu.com.

Zodra we je klacht hebben ontvangen, krijg je binnen twee weken reactie. De klacht wordt binnen vier weken opgelost. Mocht er meer tijd nodig zijn dan krijg je daarvan een bericht waarbij u in kennis wordt gesteld wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven en hierbij de reden wordt toegelicht van het uitstel. Je klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. Opdrachtnemer doet uiteraard alle moeite om samen met opdrachtgever het probleem op te lossend.

Wanneer de opdrachtgever niet akkoord gaat, kan er een beroep worden aangetekend bij een externe partij, Solopartners door Mooinu aangewezen als onafhankelijke derde om een bindende uitspraak te doen.

Ook de externe partij zal ongeveer na 4 weken een bindende uitspraak generen. Eventuele consequenties handelen we na 4 vier weken af.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Bij geschillen geldt dat op alle overeenkomsten en rechtsbehandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer het Nederlands recht van toepassing is.

× Hoe kan ik je helpen?